HBX Service har sitt säte i Kil men vi arbetar
även mobilt och har utrustning för våra uppdrag.


Service av Pappersmaskiner
Vi gör felsökningar på inloppslådor, uppriktningar av maskiner av olika typer samt polering och konstruktionsförbättringar.

Service på Inloppslådor
Trubbelshoting av process,
riktning på virapartier och inloppslådor, kalibrering av linjaler, nollning och linjalskifte på över- och underläpp. Vi tillverkar även reservdelar bl a. kantlinjaler.

Service på Virapartier
Uppriktning på virapartier och valsar, foilsbyte, byte av keramiklock och list samt reparation av keramik.

Övrig Service
Konstruktioner, svets, reparationer, uppriktning av verkstadsmaskiner och tillverkning av smide.


Kontroll av polerad inloppslåda.