Uppdrag inom Pappersindustri

 

 

Billerud AB Gruvöns Bruk                                  

Kontroll och justering av läpplist, PM5.

Tillverkning av 2 kantlinjaler.

Reparation och polering av utloppslinjal samt inloppslåda, PM1.

Inställning av läppläge på inloppslådans bottenskikt, PM2.

Nollning av inloppslåda och felsökning, PM5.

Reparation av valsar, valsverkstaden.

Polering  på primärlåda och sekundärlåda, PM1.

Byte av keramikklocka och foilslist, PM4.

Montage av viraparti och kantlinjaler samt kontroll av inloppslåda till PM6.

Kontroll av tubbank. Nollning och avvägning av viraparti, PM1.

Polering  av inloppslåda, PM2, PM3, PM5.

Nollning av läpp, demontering och montering av hålvalsar, PM3.

Kontroll av tvättöppning i inloppslåda, PM5.

Nollning av bottenläpp på PM2.

Slipning och polering samt eftersvetsning.

Komplettering av kantsprits vid inloppslåda, 2 korta kantlinjaler.

Tillverkning av korta kantlinjaler.

Rengöring och nollställning av läppöppning i inloppslåda, PM4, PM2.

Avvägning av viraparti, PM4.

Uppriktning av övre viraparti, PM4.

Nollning och rengöring av sekundärlåda, PM1.

Uppriktning av viraparti, PM5.

Flyttning av suglådor, PM4.

Byte av bult för konsoler, suglådor viraparti PM5

Översyn kantlinjaler FS och DS.

Rengöring, nollning på inloppslåda samt bottenvira,

avvägning och kontroll av inloppslåda.

Gaveltätning PM2.

Byte av spetslist, plast och kantlinjaler på PM4.

Tillverkning shims.

Tillverkning av mätskalor till PM4.

Tolkning av inloppslåda, botten och toppen PM4.

Tätning gavlar informer 1 och 2 på PM2

 

Billerud Skärblacka AB                                           

Polering av inloppslåda. Demontering av turbulenslist samt polering, PM9.

Tätning av gavel, PM7.

Service och polering på inloppslåda, PM4.

Kantlinjal, PM 9.

Ånglåda, PM9.

Konsulting.

Skala för kantlinjal.

Polering av I-låda och ånglåda PM9.

 

Breba, Cascades Djupafors AB                                           

Riktning viraparti och nollning på inloppslåda.

 

Breba Tekniska AB                                           

Ombyggnad av fräsen. Fräsning lock, Glomma.

Ombyggnad av suglåda, Grycksbo.

Montering av instrumentskåp.

Reparation på utsugsfläkt.

Flytläder till Nymölla.

Kantlinjaler, spritsrör.

Förlängning av ståndare, kantlinjaler.

Fötter, Grycksbo.

Uppriktning vira PM1, PM6, Åmotfors Bruk.

Slang till Fors och Åmotfors.

Lossat lådor till Bäckhammar.

Demontering och montering av suglådor, Stora Enso Nymölla.

Renovering av vacumventil, PM5, Bäckhammar.

Isärtagning av osilator.

Slipning av suglådelock till skärblacka.

List till pickupvals, Åmotfors.

Montering av matarbord.

Packning av list, utsug fräs.

Tillverkning byxrör samt svetsning.

Kantlinjaler, PM4, Bäckhammar.

Tillskärning av flytläder.

Fräsning och tillverkning.

Lagning, fräsning och tillverkning.

Tillverkning av spritsrör och kantlinjal, PM2, Billingsfors.

Spritsrör, kantlinjaler och låda.

Pressvals och Grafit till TM1.

Tätning och montage på gusk och pressvals.

Lagning av slangpress och pressning av slangar samt

tillverkning av nipplar.

Flyttning av fräs.

Svettsning och montering av lagerhyllor. Utsug fräs och flyttning.

 

Breba Tekniska AB, Aspa Bruk            

Montering av suglådor.

Byte av foder till vacumventiler.

Byte av 5 luftregulatorer.

Arbete med viraparti.

TM Ombyggnad spritsrör, byte av slangar.

Montering optibord, Fiskeby.

 

Breba Tekniska AB, Billingefors            

Avvägning viraparti PM2

 

Breba Tekniska AB, Grycksbo  

Uppriktning av PM7 och diverse arbete.

 

Breba Tekniska AB, Stora Fors            

Översyn av vacumventiler, KM2.

Vacumventiler.

 

Breba Tekniska AB, Värö Bruk            

Montage av plast och keramik

 

Breba Tekniska AB Åmotfors                                          

PM1 och PM6

 

Bäckhammars Bruk AB                      

Polering av inloppslådor samt rörsystem på PM4 och PM5.

Reparation och polering på silkorg, PM4.

 

Dalum Papir AS                                           

Montage av ställdon, polering på inloppslåda samt nollning påPM6.

Översyn och kontroll på PM7.

 

Glomma Papp                                 

Polering av inloppslåda. Byte kantlinjal samt nollning.

Service på inloppslåda.

 

Holmen Paper AB                                           

Byte av gummitätning och polering av låda på PM5.

 

Hurum Fabrikker AS                                 

Uppriktning vira och flyttning av bröstvals.

 

MH Engineering AB                           

Polering av inloppslåda, KM2.

 

Nordic Paper Geithus AS                      

Kontroll och nollning. Tätning av gavel.

Uppriktning av  viraparti, PM4.

Polering, linjalbyte och nollning på inloppslåda.

Rengöring, demontering och montering av inloppslåda.

Uppriktning av viraparti, PM4.

Tillverkning av stativ FS, DS.

Demontering av inloppslåda, samt framvägg och återmontage.

 

Nordic Paper Greåkers AS                                           

Elektropolering och transport av maskinsilar, PM1, PM4.

Polering och montage av maskinsil, PM1, PM4.

Polering av inloppslådor ,PM1, PM4, samt byte av linjal på PM1.

Polering  och montering av maskinsilkorgar, PM1, PM4.

Uppriktning viraparti på PM4.

Slipning maskinsil på PM1 och PM4, uppriktning viraparti PM1.

 

Stora Enso Grycksbo AB                                           

Kontroll och åtgärd av inloppslåda, PM7.

Riktning av överläpp på PM7.

 

Stora Enso Skoghall AB               

Diverse arbete på viraparti, KM8.

Nollning av inloppslådor, KM7.

Demontering av foils, KM8.

Kontroll av keramik, KM7.

Byte av keramik och demontering av suglådor samt tolkning av läppar.

Underhållsarbete, KM8.

Byte av spetslist, foils sugskåp och keramiklock.

Riktning av synformer, KM8

Tätningslist i keramiklock och suglådor.

Byte av keramiklock samt slipning.

Byte och fräsning av foils.

Inmätning och justering av bröstvals på KM8.

Tillverkning av ändtätningar till torrsuglåda. samt montering av

ändtätningar till KM8.

Mätning primärlåda och kamror KM8, samt slipning och ändtätning av suglådor på KM7.

 

Åmotfors Bruk AB                                           

Nollning och byte av ställdon.

Reparation av läpplist till PM1, tillverkning, emballage och transport.

Byte av läpplist samt översyn av ställdon.

Nollställning på PM6.

Översyn av inloppslådor på PM1 och PM6.

Montage kantlinjaler PM6.