Vi på HBX Service arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll av pappersmaskiner. Vi har stor kompetens och 30 års erfarenhet i branschen av underhållsarbete på pappersmaskiner. Tyngdpunkten ligger på inloppslådor och virapartier. 
 

Vi på HBX Service utför även uppriktning av andra maskinutrustningar samt att vi utför nymontage och reparationer. Vi arbetar också med nykonstruktion och smide.