Företaget HBX Service grundades 1997 i Kil av Hans-Peter Karlsson och drevs då som underleverantör till Metso Paper.

Under tiden som HBX Service drevs som underleverantör, utvecklades verksamheten med ett lokalt verkstadsarbete där Hans Peter Karlsson och Håkan Säwe är företagets grundpelare med 30 års erfarenheter i branschen.

Idag arbetar vi på HBX Service direkt mot pappersbruken, från lokal till internationell nivå.

Vi utför även andra uppdrag som uppriktningar och reparationer av verkstadsmaskiner samt konstruktion av olika slag.

HBX Service arbetar som en serviceenhet med specialkompetens att ge förebyggande och avhjälpande underhåll av pappersmaskiner med tyngdpunkt på inloppslådor och våtdelar.

HBX Service gör även nya konstruktioner och konstruktionsförbättringar. 


Hans-Peter Karlsson polerar en inloppslåda i en skärblacka.


Håkan Säwe renoverar en båtmotor.